Algemene Voorwaarden

Bij de huur van de baan is inbegrepen:

 • gebruik van kleedkamers, toiletten en douches van SWT,
 • gebruik van het botenterrein van SWT,
 • gebruik van de wedstrijdbaan.

Gedetailleerde informatie hierover staat op de overige pagina’s van deze web site.

Bij de huur van de baan kan inbegrepen zijn:

 • gebruik van finishtoren en de daarbij behorende apparatuur,
 • gebruik van volgbootjes met buitenboordmotor (zie ook op pagina 2).

Gedetailleerde informatie hierover staat op de overige pagina;s van deze web site.

Bij de huur van de baan is niet inbegrepen:

 • gebruik van de accommodaties van de drie op het terrein gevestigde verenigingen (afspraken daarover kunnen indien gewenst met die verenigingen zelf gemaakt worden. Contactgegevens staan onderaan deze pagina; e.e.a. gaat buiten SWT om),
 • de mogelijkheid om op het terrein of in de accommodaties van SWT te overnachten (indien gewenst kan dat in het nabij gelegen vakantiepark ‘Beekse Bergen’. Contactgegevens staan onderaan deze pagina; dit gaat buiten SWT om),
 • brandstof voor de buitenboordmotoren (hierover kunnen afspraken gemaakt worden met TSR Vidar (contactgegevens staan onderaan deze pagina; dit gaat buiten SWT om).

De huurder verklaart akkoord te gaan met de terrein- en vaarregels zoals gepubliceerd op deze web site.

Verplichtingen huurder

 • Het terrein dient voor het einde van de huurperiode opgeruimd en schoongemaakt te worden opgeleverd, ten minste in de staat zoals het voor aanvang van de huurperiode is aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de finishtoren, indien hier gebruik van is gemaakt.
 • Bij het nalaten van deze verplichtingen zullen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht c.q. verhaald op de huurder. De schoonmaakkosten bedragen voor de toren € 50,= en voor het terrein € 150,= of zoveel minder als het bestuur van SWT redelijk acht.

Volgbootjes

 • Voor het gebruik van de volgbootjes dient de bestuurder in het bezit te zijn van een “Klein Vaarbewijs I” (informatie op www.vaarbewijs.nl). Alleen in dat geval worden de bootjes verhuurd!
 • Het is verplicht een of meer reddingsvesten aan boord te hebben; Rijkswaterstaat controleert dat regelmatig. De SWT verstrekt geen reddingsvesten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aan boord hebben van een geschikt reddingsvest voor iedere persoon die in een volgboot meevaart.
 • Tevens is vooraf een borgsom van € 200,= verschuldigd die, indien de boot en de buitenboordmotor bij inname van de boot zich in dezelfde staat bevinden als bij uitgifte, terugbetaald wordt.

Gebreken

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde, die zich bij de aanvang of gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst zouden kunnen voordoen.
 • De huurder draagt voor eigen rekening zorg voor verzekering van de in het gehuurde opgeslagen goederen.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of de goederen van huurder of derden, behoudens in geval deze schade is opgetreden als gevolg van grove nalatigheid van de verhuurder.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van het gebruik van het gehuurde in strijd met de bepalingen van deze huurovereenkomst.
 • De huurder verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Contactgegevens:

Stichting Watersportbaan Tilburg: www.watersportbaantilburg.nl
Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar: www.tsr-vidar.nl
Tilburgse Open Roeivereniging : www.rvtor.nl
Kanoclub Tilburg: www.kanoclubtilburg.nl
Vakantiepark Beekse Bergen: http://www.libemavakantieparken.nl/beeksebergen