Bestuur

 • SWT-bestuur

De Stichting Watersportbaan Tilburg (SWT) is de beheerder van de watersportbaan.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

 • Cor van Hillo, voorzitter
 • Vacature, secretaris
 • Marijke Brink, penningmeester
 • Rob Schulte, vice-voorzitter, bestuurslid namens TOR
 • Ad Spijkers, terreincommissaris, bestuurslid namens KCT
 • Edwin Stam, baancommissaris

De belangrijkste taken van het bestuur zijn:

 • het beheer en onderhoud van de watersportbaan en de daarbij behorende terreinen en materialen,
 • het organiseren van regelmatig overleg met de drie bewoners c.q. sportverenigingen,
 • het promoten van de watersportbaan,
 • het uitvoeren van alle werkzaamheden gekoppeld aan het verhuren van de wedstrijdbaan aan sportorganisaties die de baan willen gebruiken.

Indien u contact met het bestuur wilt opnemen, wordt u verzocht dat via e-mail te doen:

info@watersportbaantilburg.nl

Indien u iets per post wil sturen:

Stichting Watersportbaan Tilburg,

p/a Beukenhorst 5, 5262 LG Vught